Курс валютпокупкапродажа
USD355.44358.33
EUR417.54421.94
RUR5.385.44
www.kurs.kz
 


 Найти
 
 


Litwa, Polska i Rosja wspólnie realizują projekty transgraniczne


W Gdańsku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej spotkali się przedstawiciele regionów przygranicznych, które w latach 2007-2013 realizowały wspólnie Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja.

Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Podczas spotkania zaprezentowano efekty dotychczasowej współpracy oraz ich wpływ na codzienne życie mieszkańców pogranicza. Przedstawiciele Litwy, Polski i Rosji zadeklarowali chęć dalszej współpracy ponad granicami. Na konferencji przedstawiono również nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

- Współpraca pomiędzy Litwą, Polską i Rosją w ramach programów unijnych trwa od 12 lat. Z jej efektów korzystają mieszkańcy regionów przygranicznych. Relacje, jakie nawiązano w tym czasie, będą procentowały kolejnymi wspólnymi projektami. Natomiast od 2017 roku ruszy program Polska-Rosja, który dzisiaj został zatwierdzony przez Komisję Europejską – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Trójstronne efekty współpracy

W latach 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju podpisało 60 umów o dofinansowanie. Budżet programu wynosił prawie 146 mln euro, z których 124 miliony euro pochodziły z funduszy Unii Europejskiej, a 22 miliony euro ze środków Federacji Rosyjskiej. Projekty realizowano wspólnie na północno-wschodniej granicy UE, głównie na terenie: 3 polskich województw (podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim), Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji oraz sąsiadujących z nim terenach Litwy (Kłajpeda, Taurogi, i Mariampol). Projekty przyniosły wiele ważnych inwestycji, których efekty widoczne są w różnych sferach życia:

- położono 111 kilometrów rur wodociągowych i kanalizacyjnych;

- wybudowano i wyremontowano 13 oczyszczalni;

- wybudowano 44 km dróg i mostów;

- zakupiono 2 mobilne systemy do prześwietlania pojazdów na przejściach granicznych;

- odrestaurowano 15 obiektów dziedzictwa kulturowego – m.in. mury miejskie Malborka, budynki zespołu pałacowego w Dowspudzie, pomniki w Taurogach i Sowiecku, historyczny park w Jurbarkas;

- przebadano blisko 13 tys. pacjentów;

- zakupiono 20 karetek – m.in. dla Elbląga i Kaliningradu.

Nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Perspektywa 2014-2020 stwarza kolejną szansę na rozwój terenów przygranicznych. Wspólne przedsięwzięcia mogą dotyczyć zachowania i promocji dziedzictwa historycznego oraz kultury lokalnej. Priorytetem jest także poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych oraz rozwój niskoemisyjnych systemów transportu.

Dofinansowanie może również zostać przyznane projektom służącym szybszej odprawie na przejściach granicznych oraz inwestycjom z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Pierwszy konkurs obejmie wszystkie wspomniane cele tematyczne programu. Budżet programu to prawie 63 mln euro. Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Dofinansowanie projektu może wynieść od 100 tys. do 2,5 mln euro. Dokumentacja konkursowa, w tym wytyczne dla wnioskodawców będą dostępne już w pierwszym kwartale 2017 roku na stronie internetowej programu na lata 2014-2020: www.lt-pl-ru.eu.

– Podmioty z terenów leżących przy granicy Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji mają szansę na realizację wspólnych projektów. Obszar objęty programem zamieszkuje około 5,5 miliona osób. Dla tego obszaru szczególnie ważne są wspólne inwestycje, jak i realizacja projektów dotyczących tradycji czy dziedzictwa historycznego – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

***     ***     ***
Programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodząz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie kooperacji pomiędzy krajami w sferze socjalnej, ochrony środowiska, a także rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego. Współpraca jest podstawą do dalszej budowy i rozwoju kontaktów między regionami oraz dobrych stosunków sąsiedzkich. Z efektów programu skorzystają mieszkańcy trzech polskich województw (podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) oraz Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

PAP, 8 grudnia 2016

Кoличество переходов на страницу: 726