Белорусский портал в Казахстане

Za to przed sądem może odpowiadać Grzegorz BraunMinister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska - Adam Bodnar - w portalu społecznościowym "X" odniósł się do skandalu z posłem Grzegorzem Braunem (Konfederacja), który w Sejmie użył gaśnicy, aby zgasić świece zapalone z okazji Chanukki.

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun na sejmowym korytarzu zgasił świecie chanukowe. W związku ze skandalem, przerwano obrady, podczas których zadawano pytania premierowi Donaldowi Tuskowi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił decyzję o wykluczeniu posła Konfederacji z obrad. Zapowiedział również, że w tej sprawie zostanie skierowany wniosek do prokuratury.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar na platformie "X" (dawniej Twitter) wskazał, o jakie przestępstwa może być oskarżony poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

O czym mówią te przepisy?

Pierwszy ze wskazanych przez Adama Bodnara przepisów (art. 119 KK) penalizuje stosowanie przemocy wobec grupy osób z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości. Jest zagrożoną karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Drugi z przepisów (art. 157 KK) mówi o uszkodzeniu działa, które jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Taką samą sankcją zagrożone jest przeszkadzania w publicznym wykonywaniu aktu religijnego (art. 195 KK).

Z kolei art. 257 Kodeksu karnego stanowi, że "kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę chanukową w Sejmie

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun na sejmowym korytarzu użył gaśnicy. Użył jej, by zgasić świece zapalone z okazji Chanukki.

Rzeczpospolita, 12 grudnia 2023

Ссылка на текущий документ: http://belarus.kz/aktueller/5-3/1/71782
Текущая дата: 31.05.2024